Ga naar hoofdinhoud

Voordelen en belang van Digitale Toegankelijkheid


Als je aan Leon op de Beek, Senior Communicatie Adviseur DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma ICTU, vraagt waarom hij het zo belangrijk vindt om de digitale wereld inclusief en toegankelijk te maken, zegt hij het volgende:

“Waarom moeten we al die moeite doen voor die paar blinden?”
Ik kom regelmatig bij overheidsorganisaties die zich moeten verdiepen in digitale toegankelijkheid omdat ze wettelijk verplicht zijn hun digitale kanalen te laten voldoen aan de WCAG standaard. Soms komt zo’n gesprek op een gegeven moment op het punt dat de ambtenaar in kwestie mij bovenstaande vraag stelt. Op zich is dat natuurlijk een terechte vraag. Wegen al het geld en al de energie die nodig zijn om je kanalen digitaal toegankelijk te krijgen op tegen het doel dat het dient? Hoeveel mensen hebben daar uiteindelijk baat bij. Op zich is er iets over te zeggen dat de overheid er sowieso voor alle burgers is en dat iedere burger op een gelijkwaardige manier behandeld dient te worden. Maar ook op ambtelijk niveau zal gekeken worden hoe die gelijkwaardigheid op een zo effectief mogelijke manier bereikt kan worden.

25% van de Nederlanders hebben moeite een website te gebruiken

Maar hoe groot is de groep daadwerkelijk, waarvoor digitale toegankelijkheid van belang is? Alleen al in Nederland zijn er ongeveer 4,5 miljoen mensen die op enige manier moeite hebben om websites of apps te gebruiken. Ongeveer de helft daarvan is laaggeletterd, anderstalig of analfabeet. Ruim 2 miljoen mensen hebben een handicap. Zo’n 50.000 daarvan zijn blind. Een veel groter deel van die groep heeft andere beperkingen. Zo kunnen 1,5 miljoen mensen een video slecht horen. Of ze kunnen kleuren niet onderscheiden.

De 120.000 mensen met epilepsie kunnen zich niet focussen vanwege knipperende aanbiedingen.En een groot aantal Nederlanders kan geen muis gebruiken door een fysieke beperking.

Wist je dat één op de twaalf mannen kleurenblind is? Dat is meestal niet iets wat gezien wordt als een zware beperking. Toch wordt in veel grafieken vaak gewerkt met rode en groene lijnen om minnetjes en plusjes te onderscheiden. Eén op de twaalf mannen ziet dat verschil dus niet (en één op de tweehonderd vrouwen).

Eigenlijk doe je het ook voor jezelf

Mensen zonder beperking gebruiken vaak toegankelijkheidsinstellingen
En dan heb ik het alleen nog maar over mensen met een permanente beperking. Jij en ik kunnen (naast een eventuele permanente beperking) ook een tijdelijke beperking hebben. Doordat we een pols breken of een oorontsteking oplopen. Juist dan is het handig dat een website of app rekening houdt met beperkingen. Je bent dan heel dankbaar dat je een website ook kunt besturen met je toetsenbord.

En situationele beperkingen worden ook vaak vergeten. Zit jij weleens in een stiltecoupé of juist in een rumoerige omgeving? Dan is het toch fijn als je de ondertiteling kunt gebruiken om je video toch te kunnen volgen. Of zit je buiten te werken in de zon? Dan is het ook handig om je contrast aan te kunnen passen, zodat je de info op je laptop of smartphone toch kunt lezen. Wist je dat ongeveer 50% van alle bezitters van een smartphone instellingen gebruikt die bedoeld zijn voor mensen met een beperking? Denk hier bijvoorbeeld al aan een iets groter lettertype om beter te kunnen lezen, omdat je je leesbril vergeten bent. Mooi als de tekst zich dan aanpast aan je scherm zodat het leesbaar blijft.

Kortom. Voor wie doen we dit nou eigenlijk? Het korte antwoord is: we doen dit voor ons allemaal. Je kunt altijd in een situatie terechtkomen waarin je zelf ook de behoefte hebt om iets in de website of in je app aan te passen. Laat dat vooral een reden zijn om nog eens goed te kijken naar je eigen website of app.